O nasWspólnicySpecjalizacjeBranżeModele współpracyZaufali namKontakt
PL | EN

Polityka prywatności

Zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie ma prawo każdego człowieka do prywatności, w tym ochrona jego danych osobowych. Realizując wymogi nałożone przez przepisy prawa, zwłaszcza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 ⁄ 79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,​„RODO”) przedstawiamy pełną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem strony http://​kan​ce​la​ria​praw​ni​cza​.com​.pl/, jak również przetwarzania innych, anonimowych danych pochodzących ze znaczników internetowych (tzw. pliki cookies). 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na pośrednictwem strony internetowej http://​kan​ce​la​ria​praw​ni​cza​.com​.pl/ jest R. Olszewski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria Prawnicza”), adres: ul. Mariensztat 8, 00 – 302 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033033, NIP: 9511948609. 

2. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych można kontaktować się z Kancelarią pisemnie na podany powyżej adres jej siedziby (ul. Mariensztat 8, 00 – 302 Warszawa), drogą telefoniczną: +48 (22) 538 91 15 lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: kontakt@​kancelariaprawnicza.​com.​pl

3. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Kancelaria Prawnicza gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. 

W związku z obsługą strony internetowej Kancelaria Prawnicza może przetwarzać przede wszystkim dane bezpośrednio podane przez Państwa lub pozostawione na stronie. 

W przypadku danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii Prawniczej jako administratora danych osobowych, do których należy konieczność rozpatrzenia Państwa indywidualnej sprawy, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce​„Kontakt” lub drogą mailową, jak również prowadzenia z Państwem dalszej korespondencji w tej sprawie. 

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia Państwa indywidualnej sprawy oraz nawiązania przez Kancelarię Prawniczą kontaktu z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi. 

Państwa dane nie są poddawane automatycznym decyzjom, w tym profilowaniu. 

4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE I JAK DŁUGO?

Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą mailową Kancelaria Prawnicza otrzymuje przede wszystkim dane osobowe w postaci imienia, nazwiska (lub innego oznaczenia Państwa personaliów), adres e-mail/numer kontaktowy oraz informacje dotyczące Państwa indywidualnej sprawy. Zakres danych jest determinowany przez osobę, która zgłasza sprawę do Kancelarii Prawniczej. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Kancelarię Prawniczą przez czas rozpatrywania Państwa indywidualnej sprawy, w tym prowadzenia korespondencji, w każdym razie nie dłużej niż przez okres 5 lat. W określonych przypadkach dane te mogą być przetwarzane dłużej, zwłaszcza jeśli będzie to niezbędne w celu świadczenia dla Państwa usług prawnych przez Kancelarię Prawniczą. 

5. KOMU MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zajmującym się hostingiem strony i/​lub poczty elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom narzędzi służących do analityki strony, a w szczególnych przypadkach także podmiotom zewnętrznym współpracującym z Kancelarią Prawniczą, zwłaszcza z zakresu doradztwa prawnego i/​lub podatkowego, jeśli będzie to niezbędne do rozpoznania Państwa indywidualnej sprawy.

6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Państwu prawo do żądania:

  • dostępu do przekazanych danych osobowych,
  • poprawiania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację. 

Niezależnie od możliwości skorzystania z powyższych uprawnień, mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 

7. PLIKI COOKIES

Podczas korzystania ze strony internetowej może dochodzić także do zbierania danych anonimowych, które pochodzą ze znaczników internetowych – tzw. plików cookies, które są umieszczane w pamięci stałej urządzenia końcowego (np. komputera, tabletu, smartfona) podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Dane te zbierane są automatycznie, a ich zakres uzależniony jest od udzielonej przez Państwa zgody oraz konfiguracji i ustawień przeglądarki. 

Zasadą jest, że dany plik cookie zawiera informacje na temat urządzenia, które niezbędne są m.in. do podniesienia komfortu korzystania z odwiedzanej strony internetowej, optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści na poszczególnych podstronach, ale nie zawiera danych o tożsamości osoby wykonującej czynność związaną z zapisywaniem tego pliku.

Na stronie internetowej Kancelarii Prawniczej mogą być używane pliki cookies tzw. niezbędne (konieczne do prawidłowego działania strony) oraz analityczne (służące analizie zachowania użytkownika na stronie internetowej). 

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, jak również zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej w zakresie zapisywania plików cookies – zarówno dla konkretnej strony internetowej, jak i dla wszystkich odwiedzanych stron. Informacje na temat usuwania plików cookies i zmiany preferencji dostępne są w zakładkach pomocy danej przeglądarki internetowej. W przypadku najczęściej stosowanych przeglądarek, informacje te są dostępne pod następującymi adresami: 

Należy mieć jednak na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie zapisywania plików cookies w przeglądarce może mieć wpływ na funkcjonowanie odwiedzanych stron internetowych. 

W celu poprawy wygody korzystania ze strony internetowej, Kancelaria Prawnicza może korzystać także z dostępnych narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics (narzędzie udostępniane przez Google, Inc.), które również używają plików cookies (więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://​www​.google​.pl/​i​n​t​l​/​p​l​/​p​o​l​i​c​i​e​s​/​p​r​ivacy). Działanie Google Analytics może zostać wyłączone poprzez zainstalowanie bezpłatnego dodatku do przeglądarki internetowej, dostępnego pod adresem: https://​tools​.google​.com/​d​l​p​a​g​e​/​g​a​o​p​t​o​u​t​?​hl=pl

8. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Kancelaria Prawnicza ma prawo do zmiany treści niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, Kancelaria Prawnicza opublikuje zmiany na co najmniej 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. 

Korzystając ze strony internetowej http://​kan​ce​la​ria​praw​ni​cza​.com​.pl/ wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące jej treści można zadawać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce​„Kontakt” oraz drogą mailową pod adresem: kontakt@​kancelariaprawnicza.​com.​pl.

  1. R. Olszewski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k.
  2. T: (22) 538 91 15, F: (22) 538 91 76 
  3. Polityka prywatności
website © jjmh.pl

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych, zapewniających prawidłowe działanie strony. Jeśli zgadzasz się na używanie cookies kliknij​„OK” i kontynuuj przeglądanie. Możesz też zmienić warunki przechowywania cookies w swojej przeglądarce. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej Polityce Prywatności

OK
O nasWspólnicySpecjalizacjeBranżeModele współpracyZaufali namKontakt PL | EN