Rafał Olszewski

radca prawny | partner zarządzający

  1. vCard
  2. +48 22 538 91 15-16
  3. +48 22 538 91 76
  4. rolszewski@kancelariaprawnicza.com.pl

Specjalizacje

  • Prawo handlowe i korporacyjne
  • Transport, Logistyka, Spedycja (TSL)
  • Podatki i cło
  • Prawo nieruchomości
  • Prawo budowlane
  • Prawo technologii
 

Rafał Olszewski jest radcą prawnym, współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii.

Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom (z różnych sektorów branżowych) w zakresie projektów inwestycyjnych, działalności operacyjnej oraz w kwestiach organizacji biznesu, restrukturyzacji i optymalizacji planowanych przedsięwzięć gospodarczych, pod względem prawnym i podatkowym. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w tym prawie cywilnym, przewozowym i prawie kontraktów. Jest ekspertem w zakresie regulacji prawnych i zagadnień, dotyczących międzynarodowego obrotu towarami i usługami, zwłaszcza w aspekcie podatkowym i celnym. Autor licznych publikacji i komentarzy, dotyczących regulacji prawnych w tej materii.

Kieruje pracami Kancelarii w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców z różnych sektorów gospodarki. Reprezentuje Klientów Kancelarii w trakcie negocjacji. Jest pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, jak również w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (w tym podatkowych i celnych), a także nadzoruje praktykę Kancelarii w tym zakresie.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed założeniem Kancelarii w 1999 r., praktykował prawo jako radca prawny w największej, międzynarodowej firmie doradczej, z tzw. Wielkiej Czwórki, a wcześniej w wydziale ds. sądowoadministracyjnych oraz w wydziale prawnym jednego z centralnych organów administracji państwowej, zajmującego się sprawami z zakresu finansów publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.