Jacek Tokarski

radca prawny | managing partner

  1. vCard
  2. +48 22 538 91 15-16
  3. +48 22 538 91 76
  4. jtokarski@kancelariaprawnicza.com.pl

Specjalizacje

  • Logistyka, Transport,Spedycja (LTS)
  • Instytucje Finansowe – Prawo Ubezpieczeń
  • Prawo Umów
  • Prawo Podatkowe i Celne
  • Sprawy Sądowe i Administracyjne
  • Arbitraż
 

Jacek Tokarski jest radcą prawnym, współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym w Kancelarii.

Specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych i zagadnień dotyczących międzynarodowego obrotu towarami i usługami w aspekcie podatkowym i celnym, administracyjnym, gospodarczym, finansowym i cywilnoprawnym.

Przed założeniem Kancelarii w 1999r., miał praktyczny kontakt z zagadnieniami prawnymi jako menedżer w największej międzynarodowej firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki, a wcześniej w wydziale prawnym jednego z centralnych organów administracji państwowej zajmującego się sprawami z zakresu finansów publicznych.

Kieruje pracami Kancelarii w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz jej praktyką podatkową.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi i koordynuje szereg postępowań administracyjnych, zwłaszcza podatkowych i celnych, przed organami administracji i sądami administracyjnymi. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sądowych postępowaniach gospodarczych i cywilnych.

Posługuje się językiem angielskim.