Wsparcie dla przedsiębiorców w prowadzonej działalności.

Poznaj dziedziny prawa, w których możemy pomóc Twojej firmie

Arbitraż

Doskonała znajomość regulaminów sądów polubownych oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów, jako jedna z nielicznych kancelarii oferujemy naszym klientom profesjonalną pomoc w postępowaniu arbitrażowym.

Zapewniamy m.in. profesjonalne przygotowanie umów, bądź ich projektów, wraz z klauzulą arbitrażową, która reguluje wszelkie kwestie dotyczące zapisu na sąd polubowny, fachową analizę dokumentacji i sformułowanie właściwego, merytorycznego stanowiska w sporze, dzięki czemu nasi Klienci mają szanse na szybszą i bardziej skuteczną obronę swoich interesów.

Fundusze Unijne

Oferujemy Państwu pomoc w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, zarówno w formie bezzwrotnej pomocy, jak i kredytu na preferencyjnych warunkach.

Zapewniamy pełne wsparcie, od strony formalnej, podczas przeprowadzania całej procedury, od etapu oceny projektu, poprzez jego profesjonalne prowadzenie, skończywszy na rozliczeniu samej dotacji.

Postępowanie przed UOKiK

W trosce o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów, w Kancelarii wyodrębniony został zespół specjalistów zajmujący się problematyką prawa ochrony konsumentów i postępowaniami antymonopolowymi.

Dokonujemy m.in. analizy prawnej działań biznesowych, podejmowanych przez Klientów, w tym w zakresie zawieranych porozumień, uczestnictwo w opracowaniu strategii rynkowej przedsiębiorców, dotyczącej kształtowania sieci dystrybucji towarów, organizacji rynku zbytu i zakupu usług oraz kształtowania polityki cenowej.